ઈમ્પેક્ટ: PM કિસાન કૌભાંડના પડધા ગાંધીનગરમાં, ઈન્કવાયરીના આદેશ છુટ્યાં

PM Kisan Samman Nidhi Scam Impact ના પડઘા ગાંધીનગરમાં, તપાસના આદેશ, P.M. કિસાન સમ્માન નિધી યોજનામાં કરોડોના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો…